Hem

Carolines Cancerprevention

- för en hälsosam hållbar framtid

Varmt välkommen!

 

 

 

 

 

Antalet cancerfall ökar och Cancerfonden räknar med att mer än var tredje svensk kommer att drabbas någon gång i livet. Tack vare forskning och utveckling av undersöknings-, behandlings- och operationsmetoder överlever fler idag än tidigare. Men vi måste ändå fråga oss varför fler och fler drabbas. Upp till en tredjedel av alla cancerfall tros vara kopplade till vår livsstil.

 

 

Vår vision är ett samhälle med minskande cancerincidens.

 

Vi arbetar för ökad kunskap om cancer och cancerprevention.

LÄS VÅRT NYHETSBREV

 

Våra nyhetsbrev innehåller det senaste om cancerprevention, hållbar samhällsutveckling, sunda levnadsvanor

och vägen mot en giftfri miljö. Vi bloggar om våra aktiviteter och du får inbjudningar till våra event.

 

 

Disclaimer

 

Carolines Cancerprevention är partipolitiskt, religiöst och ideologiskt oberoende och finansieras delvis genom bidrag från privatpersoner och organisationer vars intressen vi bedömer inte står i konflikt med en hälsosam livsstil.

 

Vi är måna om att presentera faktabaserad och objektiv information och friskriver oss från ansvar vid eventuella oavsiktliga fel.

Kalender

 

Cancerfondens Rosa bandet-kampanj

 

Okt, 2017

 

Ung Cancer anordnar pärldag på Världskulturmuseet i Göteborg.

Nov 19, 2017

 

 

Kontakt

 

Berghemsgatan 10, 431 37 Mölndal.

Epost: info@caroline.se

Telefon: +46 703 874233