Hälsa

"EN DAG ska vi dö. Alla

andra dagar ska vi leva." 


- P.O. Enquist 

CANCER I SIFFROR


I Sverige ansvarar Socialstyrelsen för det s.k. Cancerregistret där alla upptäckta tumörer registreras sedan 1958. Statistiken nedan är tagen från Socialstyrelsen, Cancerfondsrapporten 2017, International Association for Research on Cancer (IARC) och En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11).

Cancer i Sverige

2015 diagnosticerades 61 100 personer i Sverige med cancer och 22 422 personer avled av sin cancer. Vanligastde formerna är prostata-, bröst- och hudcancer. Dödligheten är störst i lungcancer.

Överlevnad

Även om fler drabbas av cancer är det också fler som överlever. Den relativa 10-års-överlevnaden för cancer i Sverige är ungefär 65% för män och 66% för kvinnor.

Cancer i världen

Globalt finns inte lika säkra siffror som i Sverige, men den färskaste statistiken, för 2012, visar på en cancerdiagnos hos 14,1 miljoner personer, och en cancerdödlighet på 8,2 miljoner samma år.

Samhällets mål

2013 kostade cancervården i Sverige 36 miljarder kronor och väntas öka till 78 miljarder år 2030.  I "En nationell cancerstrategi för framtiden" föreslås fem nationella mål där "minska risken för insjuknande i cancer" ingår.

Carolines Cancerprevention

- för en hälsosam hållbar framtid

Om livsstil och cancer


De flesta av oss vet att vår moderna livsstil medför risker för vår hälsa, men få kan, orkar eller vet hur de ska ställa om sin vardag. Larmrapporterna duggar tätt, ena dagen är tandkräm farligt, nästa chips och därefter ris. Det är svårt att ta till sig all information och att värdera den utifrån sin egen livssituation. Här ger vi en sammanställning av de vanligaste riskfaktorerna för att få cancer.

Alkohol och tobak

Våra vanor och ovanor

Måns Rosén berättar i boken "Sanningen om mat och hälsa" om en studie av tobaksvanor hos läkare som genomfördes under 50 år i England. De läkare som rökte och som fortsatte att röka levde i genomsnitt 10 år kortare än icke-rökarna. De rökare som slutade vid 50 års ålder levde i genomsnitt sex av de tio förlorade åren, och de som slutade vid 60 tre av dem.


Cancerfonden menar att rökning är den enskilt största påverkbara faktorn för att få cancer. Mer än hälften av alla rökare dör av sina cigaretter.


Information om alkohol och cancer kommer inom kort.

 


Maten vi äter

Vet vi vad vi stoppar i oss?

World Cancer Research Fund (wcrf.org) har utarbetat tio livsstilsråd för att minska risken att få cancer och fem av dessa är direkt kopplade till vår kost. För att minska risken för cancer menar WCRF att vi bör :


1. minska intaget av mat som bidrar till viktökning, såsom sockrade drycker och snabbmat,

2.  öka intaget av mat från växtriket (spannmål, grönsaker, frukt och bönor),

3. hålla intaget av rött kött på max 500 g/person och vecka och helt undvika charkuterier,

4. minska intaget av salt och säkra att vi inte får i oss aflatoxiner från mögligt spannmål eller baljväxter, 

5. så långt som möjligt få i oss näringsämnen på naturlig väg och inte förlita oss på kosttillskott.


Både Cancerfondens skrift Cancerprevention och Måns Roséns bok Sanningen om mat och hälsa lyfter fram de positiva hälso-

aspekterna av s.k. medelhavsdiet. Den är rik på fisk, grönsaker, olivolja, nötter, frukt och baljväxter.

Fysisk aktivitet

Vikten av att inte sitta still

I boken "Hälsa på recept" pekar Anders Hansen och Carl Johan Sundberg på en lång rad hälsofördelar med regelbunden fysisk aktivitet, och då inte bara när det gäller cancer. Enligt dem beror vart tionde fall av bröstcancer och vart sjunde fall av cancer i tjocktarmen på fysisk inaktivitet. För att minska risken krävs en ungefär en halvtimmes rask promenad om dagen.


Cancerfonden bekräftar denna bild i sin skrift Cancerprevention och tillägger att även risken för cancer i livmoderkroppen minskar samt att det finns indikationer på minskad risk för cancer i  bukspottskörtel, njure, äggstockar  och lungor. Dubblad dos, dvs en timmes  fysisk aktivitet om dagen, minskar risken ännu mer.


En annan fördel med fysisk aktivitet är att den hjälper oss hålla vikten. Övervikt och fetma är också riskfaktorer för cancer.

Solens strålar

Sköna men förrädiska

På en föreläsning i mars 2017 berättade Magdalena Claesson, specialistläkare dermatologi, om kopplingen mellan sol och cancer. Hudcancer är den cancerform som ökar allra mest i Sverige.


För att skydda sig mot solens strålar ska man i första hand hålla sig inomhus varma och soliga dagar,  andra hand stanna i skuggan (om man vistas utomhus), i tredje hand skydda sig med kläder och i sista hand skydda sig med solskyddsfaktor. En solskyddskräm ska smörjas in tjockt på huden och man måste fylla på flera gånger under loppet av en dag.


Vidare berättade Magdalena hur man enkelt kan göra en egenkontroll för att snabbt upptäcka förändringar genom att fotografera födelsemärken och eksem eller sår som aldrig läker med sin mobilkamera en gång i månaden. Om ett märke förändrats vid två fotograferingar i rad ringer man sin husläkare och bokar en tid.


Disclaimer


Carolines Cancerprevention är partipolitiskt, religiöst och ideologiskt oberoende.


Vi är måna om att presentera faktabaserad och objektiv information och friskriver oss från ansvar vid eventuella och oavsiktliga fel.

Kalender


Jag föreläser hos ABF Kungälv


Okt 17, 2018


Jag föreläser hos ABF Partille

          Nov 22, 2018

   
Jag föreläser hos Sköldkörtelföreningen Halland


         Mar 23, 2019

Kontakt


Berghemsgatan 10, 431 37 Mölndal

Epost: info (a) caroline punkt se

Telefon: +46 703 874233