Hållbarhet

Andra exponeringskällor och riskfaktorer

 

David Servan-Schreiber, en fransk läkare och forskare i neurovetenskap, listar i sin bok Anti-Cancer fler riskfaktorer för cancer där läkemedel, infektioner och strålning är några.

 

 

 

Risker i olika delar av världen

Mer information kommer

Den s.k. cocktaileffekten

Mer information kommer.

Carolines Cancerprevention

- för en hälsosam hållbar framtid

Kemiska ämnen i vår omvärld

 

Exponering för miljögifter

 

Vi är många som är rädda för att utsättas för farliga ämnen på arbetsplatsen eller från luften vi andas. För vissa yrkesgrupper eller i vissa trafikintensiva områden kan det vara befogat. Men det kan också vara så att de största riskerna finns i våra egna badrums- eller städskåp, garage, källare eller trädgårdsskjul. Andra ställen där det finns farliga ämnen är i våra kläder, möbler och husgeråd. Några ämnen att försöka undvika är ftalater, bisfenoler, perfluorerade ämnen, parabener och klorerade och bromerade flamskyddsmedel.

 

Några enkla åtgärder man kan vidta för att minska mängden farliga ämnen i sin omgivning är att alltid tvätta nyköpta kläder före användning, undvika parfymerade tvättmedel, minska mängden plastartiklar i köket och aldrig använda plastbehållare i mikron, välja deodoranter utan aluminium och hudkräm utan parabener och att städa och vädra ofta. En annan relativt enkel åtgärd är naturligtvis också att så långt som möjligt välja miljömärkta skönhets-, rengörings- och övriga kemiska produkter.

 

På samhällsnivå återstår ännu mycket att göra. Mer information om detta kommer.

Disclaimer

 

Carolines Cancerprevention är partipolitiskt, religiöst och ideologiskt oberoende.

 

Vi är måna om att presentera faktabaserad och objektiv information och friskriver ossfrån ansvar vid eventuella oavsiktliga fel.

Kalender

 

Ung Cancer anordnar pärldag på Världskulturmuseet i Göteborg.

Nov 19, 2017

 

Världscancerdagen, instiftad av Union for International Cancer Control, UICC.

Feb 4, 2018

 

Kontakt

 

Berghemsgatan 10, 431 37 Mölndal

Epost: info@caroline.se

Telefon: +46 703 874233